Datum: 8.3.2017

Slavnostní znovuotevření Liberecké Výšiny dne 2.2.2013

Oblíbené místo výletů nejen obyvatel Liberce, to je Liberecká Výšina. Po mnoha letech zmaru a chátrání došlo v letech 2011-2012 ke kompletní obnově a opravě této historické stavby a 2.února 2013 byla Výšina znovu slavnostně otevřena.

Historie tohoto objektu se začala psát na počátku 20.století, kdy zde známý liberecký textilní velkopodnikatel Heinrich Liebig nechal podle plánu architekta Josefa Smitze vystavět zajímavý objekt, který v sobě zahrnoval restauraci a rozhlednu. Stavbou byl pověřen norimberský stavitel Jakub Schmeissner. Celý komplex byl nazývaný „Hohenhabsburg“ nebo také „Vyhlídková věž u Kovářova kamene“ či „Jindřichova věž“, po roce 1918 pak „Liebigwarte“ a po válce v roce 1945 nakonec „Liberecká Výšina“. Ke slavnostnímu otevření došlo 1. září 1901. Návštěvníci zde našli nejen výletní restauraci, ale i možnost dalekých výhledů.

Po Liebigově smrti byl celý objekt převeden do vlastnictví města Liberec a o jeho správu se staral liberecký horský spolek. Už tehdy šlo o velmi pozoruhodnou budovu, která připomíná malý středověký hrad. Další zajímavostí je, že k výstavbě byly použity kamenné kvádry ze zbořených domů a kostela sv. Sebalda z Norimberku. Postupem času však stavba chátrala.

V letech 1960-69 prošla Výšina přestavbou, které však padlo za oběť hrázdění a další cenné detaily. Později se zde pořádaly pravidelné diskotéky, ale nakonec musel být objekt pro svůj špatný stav v druhé polovině 90. let minulého století úplně uzavřen a celých 15.let až na věž dokonale zchátral.

Od roku 1998 se město Liberec snažilo objekt Výšiny pronajmout, ale marně. Firma, která Výšinu měla pronajatou neměla finanční prostředky na její opravu. Došlo pouze k tomu, že na věž Výšiny byl v roce 2002 umístěn rozhlasový vysílač.

Když se situace okolo Výšiny stále nelepšila, rozhodlo se město Liberec vypsat výběrové řízení na prodej celého areálu. Minimální prodejní cena byla stanovena na úrovni 2,5 milionů korun. Vítězem řízení se stala jablonecká firma Dorint, s.r.o. (dodavatel obkladů, dlažeb a atypického nábytku) s nabídkou 4,1 milionů korun. V roce 2007 získala stavební povolení na zavedení inženýrských sítí. Generální oprava však byla z důvodu značné finanční náročnosti odkládána.

Naštěstí se však majiteli – družstvu PLP Invest (propojena s Dorint s.r.o.) - v roce 2010 podařilo na rekonstrukci získat dotaci z EU ve výši 38 mil. Kč (při celkových nákladech na opravy za 63 mil. Kč). Od podzimu 2011 do konce roku 2012 prodělala Liberecká Výšina zásadní proměnu: kromě samotné rekonstrukce získal objekt přístavbu s wellness centrem a saunou, návštěvníci mohli využít restaurační a ubytovací služby (hotel s 18 lůžky). Opravy prováděla liberecká firma Imstav.

Slavnostní znovuotevření opravené Liberecké Výšiny spojené s maškarním plesem Hraběte Drákuly, zabijačkovými hody, jarmarkem či šermířským vystoupením proběhlo v sobotu 2. února 2013. Tuto slavnost jsem si, jako milovník Výšiny, který jako malý ještě na počátku 90.let rád sedával na terase a schutí si pochutnával na sladkých pohárech se šlehačkou, nemohl nechat ujít. Počasí v ten den tedy zrovna moc nepřálo, ale to neodradilo stovky natěšených návštěvníků k účasti na této slavnosti. Video, které jsem během první návštěvy znovuzrozené Výšiny natočil to jen dokazuje:

Čas od té doby však zase pokročil a kolem Výšiny se opět roztočilo kolo problémů.
V roce 2015 se Družstvo PLP Invest dostalo do insolvence, zanikla stavební firma Imstav. Navíc kvůli nesrovnalostem v projektu a stavební dokumentaci a nesprávném postupu při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci poskytla EU na obnovu objektu pouze 29 mil. Kč, které požadovala vrátit zpět. Objekt Liberecké Výšiny tak byl na konci roku 2015 v rámci insolvenčního řízení dán opět na prodej za cca 13 mil. Kč. V březnu 2016 byl nabídnut v elektronické aukci za minimálně 11,3 mil. Kč. Výherce jej nakonec vysoutěžil za 17 000 222 Kč. Důležité je ale hlavně doufat, aby nový majitel měl i nadále s Výšinou stejné plány, a ta tak zůstala i nadále tím, čím je v současnosti, tedy restaurací, penzionem a rozhlednou pro veřejnost.

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.