Datum: 3.6.2018

Slavnostní otevření silnice I/14
z libereckých Kunratic do jabloneckých Rýnovic
dne 1.června 2018

Video ze slavnostního otevření poslední části nové přeložky silnice I/14 z libereckých Kunratic do jabloneckých Rýnovic dne 1.června 2018 v 11:00 hodin.

Úvahy o potřebě nového řádného propojení mezi oběma městy sahají už do začátku devadesátých let minulého století, kdy vznikla potřeba odlehčení centra Liberce a přilehlých lokalit od tranzitní dopravy a všeobecného zlepšení dopravního propojení obou aglomerací. Samotná stavba ale začala až v roce 2002, protože na náročný projekt nebyly peníze. První část stavby byla postupně vystavěna a zprovozněna mezi lety 2002 až 2008 a byla rozdělena celkem do tří etapových částí:

Zbylá 2.část přeložky silnice I/14 z libereckých Kunratic do jabloneckých Rýnovic si na realizaci počkala ještě dalších dlouhých 8 let, přestože původní plány hovořily o zahájení stavby již mnohem dříve, v roce 2009 nebo 2010. K zahájení stavby nakonec došlo až v roce 2016, přesněji 2.března 2016, kdy na symbolický základní kámen spolu se představiteli investora a zástupci zhotovitele poklepali také ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor Jablonce Petr Beitl i primátor Liberce Tibor Batthyány.

Výstavba 2.části však znamenala velké omezení pro řidiče, cestující linkovou autobusovou dopravou, zásobování a v neposlední řadě také místní obyvatele. Původní silnice III/29024 musela být totiž pro veškerou dopravu zcela uzavřena, neboť spodní část dnešní nově vybudované silnice vede v původním koridoru té staré, která byla zcela odstraněna. Hlavní objížďkovou trasou pro dopravu do 12 tun byla zvolena původní silnice 14 přes Vratislavice, Proseč a Nový Svět. Pro nákladní dopravu poté trasa po I/35 přes Rádelský mlýn a kolem Rychnova po silnici I/65. Nicméně radikální nárůst dopravy byl zaznamenán nejen ve Vratislavicích, ale také na místní malokapacitní silnici vedoucí z Jablonce přes Lukášovské údolí a Harcov do Liberce. Největší zásah ovšem znamenala výstavba nové komunikace především pro místní obyvatele Kunratic, kteří bydlí v těsné blízkosti stavby a kteří museli strpět veškeré dopady a omezení, které sebou stavba takovéhoto rozsahu přináší.

Samotná stavba pak probíhala vcelku dle harmonogramu, i když zde byl menší problém s výkupy pozemků pro místní obslužnou komunikaci, která vede po většině v původní trase silnice III/29024. Celková délka nového úseku je 2 514 m se třetím stoupacím pruhem o délce 847 m a stavba přišla na necelých 296,5 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem stavby byla firma M-SILNICE a.s. z Hradce Králové.

Nový úsek se v Kunraticích napojuje na již dříve dokončený úsek III. etapy, pokračuje níže ve svahu než původní trasa a na úrovni výrobní haly firmy Novoplast je vybudována křižovatka s ulicí Lučanská, což je část staré silnice, na kterou navazují další místní ulice a byla zde rovněž zrekonstruována otočka autobusu, vybudovány nové chodníky pro pěší a pod silnicí byl zbudován nový podchod. Dále trasa přeložky v převážné délce sleduje silnici III/29024, pouze před Jabloncem nad Nisou je napřímena mimo stávající serpentiny. V kilometru 6,1 je za mostem přes údolí, který je dlouhý 160 m úrovňová křižovatka opět s ulicí Lučanská pro napojení stávající obslužné silnice na nový tah. 130 m před kruhovým objezdem v ulici Československé armády v Jablonci nad Nisou byl vybudován mostní objekt přes novou silnici zajišťující obslužnost místní komunikace vedoucí kolem kynologického cvičiště mimo jiné k rozhledně a chatě Nad Prosečí. Na kruhovém objezdu je nová přeložka silnice I/14 ukončena a dál pokračuje jako krajská komunikace vedoucí městem. Do stavby byly rovněž zahrnuty náhradní vodní zdroje pro obytnou zástavbu, výstavba protihlukových stěn, přeložky inženýrských sítí a také výsadba nové zeleně v okolí komunikace.

Následující video zachycuje slavnostní otevření a zprovoznění silnice, které se uskutečnilo v bývalé ulici Lučanská (u otočky autobusu) v Kunraticích v pátek 1. června 2018 v 11:00 hodin. Zúčastnili se jej generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jan Kroupa, ředitel realizace zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Blecha, výkonný ředitel akciové spol. M-silnice Ing. Zdeněk Babka, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jeho náměstek pro resort dopravy Marek Pieter, primátor Liberce Tibor Batthyány, primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl a mnoho dalších hostů.

Slavnostní premiérový průjezd novou silnicí obstaralo historické hasičské auto Praga L z roku 1918, které spravuje Hasičský Záchranný Sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou. Jedním z prvních oficiálně projetých vozidel po nové silnici pak byl linkový autobus z Liberce do Jablonce.

Následuje i autorova první jízda po nové silnici :-).

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.