Datum: 23.3.2019

Prohlídka injekční štoly
pod hrází Jablonecké přehrady Mšeno

U příležitosti světového „Dne vody“ (22.března) umožnilo Povodí Labe s.p. návštěvu injekční štoly pod hrází VD Mšeno (Jablonecké přehrady). Tak se podívejte, jak štola vypadá.

A k čemu je vlastně štola určena?
Štola omezuje průsaky vody pod tělesem hráze, které byly před stavbou štoly již neúnosné a hrozilo, že by voda mohla hráz podemlít. Po vybudování štoly v letech 1998-2000 byl průsak plánován na 0,1 l.s-1, avšak jeho hodnota je v současnosti pouze 0,06 l.s-1. Šířka štoly je 1,8 metru.

Zajímavostí je, že při stavbě štoly byly použity i malé nálože k narušení horniny. Vezmeme-li v potaz, že se budovalo pod stoletou hrází, šlo o odvážný čin, který musel být naprosto přesně vypočítán. Samozřejmě při stavbě štoly byla přehrada vypuštěna.

Vytěžená hornina byla odvážena běžnými kolejovými vozíky k montážní šachtě, kde byla jeřábem vyzvedávána. Po vyhloubení celé štoly zde bylo provedeno vybetonování. Používalo se speciální pojízdné bednění, které se sundávalo již druhý den. Po tomto vybetonování byla provedena injektáž a speciální vrty na zjištění stavu tělesa hráze. To bylo ve výborném stavu a tudíž zde nebyla potřeba tak nákladná sanace. Injektáž pod podlahou však už byla problematičtější. Původně bylo plánováno, že se bude používat cementová směs. Avšak podloží bylo tak husté, že se směs nedostávala daleko a bylo by potřeba provádět více vrtů. Proto bylo nakonec rozhodnuto o nákupu speciální hmoty na bázi polyuretanu. Ta byla navíc dvousložková a po smíchání se rozpínala, čímž vytvářela vysoký tlak. Sanace tak dopadla velmi dobře.

Zbytková prosakující voda je odvedena žlábky ve štole do sběrné komory uprostřed štoly pod vstupní šachtou, odkud je po naplnění čerpána do říčního koryta pod hrází. Po celé štole jsou rozmístěny nanometry, kterými se pravidelně (cca 1x týdně) měří hydrostatický tlak na návodní i vzdušné straně hráze. Na západní konec štola postupně stoupá vzhůru, naopak k východnímu je dle terénu vedena příkře vzhůru a je v ní vybudováno schodiště s rampou. Na obou koncích je štola opatřena průduchy vyvrtanými v tělese hráze, aby v ní mohl volně cirkulovat vzduch. Celoroční teplota se ve štole pohybuje kolem 9°C.

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.