Datum: 30.7.2017

Při najetí myši na obrázek se zobrazí konkrétní popisek.
Klikněte na obrázek pro zobrazení v originální velikosti.

Vrch Káčov
u Mnichova Hradiště

Zdravím Vás, výletníci a milovníci poznávání koutů naší krajiny! A odkud že dnes? Od přírodní památky Káčov.
Ouha, odkud že to?
Pravda, tentokrát se podíváme na místo, které není asi moc známé a vyhledávané, ale o to zajímavější? Leží na pomezí Libereckého a Středočeského kraje u městečka Mnichovo Hradiště (nachází se v katastru jeho částí Sychrov a Podolí) nebo ještě přesněji u samostatné obce Mohelnice nad Jizerou. Jedná se o vrchol Káčov, který je součástí Jičínské pahorkatiny. Jeho nejvyšší bod se nachází ve výšce pouhých 377 m. Nejde tedy o žádnou velehoru. To ale neznamená, že jde o nějaký malý kopeček bez výhledu...

Vrch Káčov z Drábských světniček Datum: 5.7.2010.
Vrch Káčov z Drábských světniček

Naopak. Na vrcholu kopce se sice nachází soukromý pozemek s moderní fotovoltaickou elektrárnou a vysílačem, který je obkroužen vysokým plotem, ale kousek pod vrcholem je mnoho míst, kde se můžete kochat výhledem. Jako na dlani odsud máte Ralsko, Ještědský hřeben, Jizerské hory a především pak Turnovsko, Český Ráj (nejvíce zaujme především pohled na PR Příhrazské skály se skalní zříceninou Drábské světničky a okolí vrchu Mužský), Mnichovo Hradiště se vzdálenější Mladou Boleslaví a hluboké údolí řek Mohelky a Jizery, které se pod kopcem stékají přímo u silničního mostu.

Pohled z Káčova na Ještědský hřeben. Datum: 24.5.2012.   Pohled z louky pod vrcholem Káčova na SV - v pozadí město Turnov a nejvyšší hora Českého ráje Kozákov. Datum: 24.5.2012.
Pohled z louky pod vrcholem Káčova na jih. Datum: 24.5.2012.   Pohled z louky pod vrcholem Káčova na Příhrazské skály a skalní hrad Drábské světničky. Datum: 24.5.2012.
Výhledy z Káčova (najetím myši na obrázek se zobrazí popisek)

Tím nejdůležitějším a nejzajímavějším tu však není výhled do kraje, ale přírodní památka (dále jen PP) Káčov, která dala celému kopci jméno. Jedná se o čedičový skalnatý sopouch, který naleznete na jeho severozápadním okraji. Celá PP je morfologicky tvořena hřebenem JV – SZ směru.

Přírodní památka Káčov - Čedičový sopouch z jížní strany. Datum: 24.5.2012.   Přírodní památka Káčov - Čedičový sopouch ze severní strany v záři slunce. Datum: 24.5.2012.
Přírodní památka Káčov - Čedičový sopouch - foto 01. Datum: 24.5.2012.   Přírodní památka Káčov - Čedičový sopouch - foto 02. Datum: 24.5.2012.
Přírodní památka Káčov - Čedičový sopouch

Stavba vrchu Káčov je geologicky vytvořena svrchnoturonskými až koniackými vápnitými jílovci s vložkami kaolinických a vápnitých pískovců. Při dávné sopečné činnosti pronikl těmito horninami čedičový suk (přesněji suk z olivinického nefelinitu). A jak šel čas, byl suk díky erozi postupně obnažován. Tím se vytvořil suťový plášť na úpatí. Skrz pískovcovou a jílovcovou vrstvu pronikala dál žhavá hmota, která přeměnila jemnozrnné pískovce. Pomocí vysoké teploty a tlaku se křemenná zrna natavila, čímž se z ní vytěsnily vápnité složky (tedy tmel). Vznikly tzv. KAČOVáky (porcelanit). V dřívějších dobách se zde tento kámen vydatně těžil a dnes jsou zde již jen drobné pozůstatky. Opuštěný lom narušuje SZ svah a odkrývá kontakt vulkanitů s křídovými horninami.

Přírodní památka Káčov - Bývalý lom pod čedičovým sopouchem na SZ straně PP - foto 01. Datum: 24.5.2012.   Přírodní památka Káčov - Bývalý lom pod čedičovým sopouchem na SZ straně PP - foto 02. Datum: 24.5.2012.
Bývalý lom pod čedičovým sopouchem na SZ straně PP

Přírodní památka Káčov - Čedičový převis pod sopouchem v lomu. Datum: 24.5.2012.   Přírodní památka Káčov - Pohled do lomu z vrcholu sopouchu. Datum: 24.5.2012.
Čedičový převis pod sopouchem v lomu
a pohled do lomu z vrcholu sopouchu

Oblast Káčova patří do mezofytika, tedy oblasti přechodu mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou, s kopcovitým vegetačním stupněm. Území je relativně srážkově nadbytkové. Jde převážně o území s jednodruhovým jílovitým typem půdy. Původní přirozené doubravy jsou silně narušeny výstavbou smrkových monokultur a druhotnými nitrofilními společenstvy (stanovišti bohatými na dusík) s akátem. Travinná společenstva se vyskytují pouze v několika m2 u vrcholu vypreparovaného suku a silně zarůstají náletem dřevin. Navíc jsou v součastnosti ovlivňována sešlapem podél turistické stezky. V rámci péče o chráněné území je PP uvolňována od akátin souvislého keřového pokryvu, takže návštěvníci zajímavého útvaru můžou pozorovat jeho geologickou stavbu. Lokalita okolí Káčova je zde díky již poměrně nízké nadmořské výšce celkově přirozeným útočištěm určitých zoospolečenstev, především se zvláštním aspektem na avifaunu (ptactvo).

Na Káčově bylo zjištěno 60 druhů vyšších rostlin. Např. jestřábník lesní, hadinec obecný, Lachenalův a savojský, kerblík lesní, pelyněk ladní a černobýl, sleziník severní, zvonek okrouhlolistý a kopřivolistý, krabilice mámivá, vrbka úzkolistá, pcháč oset, klinopád obecný, rozchodník prudký, rozrazil rezekvítek, srha žříznačka, pryšec chvojka, jahodník chlumní, písečnice douškolistá, tořice japonská, kakost smradlavý, jestřábník lesní, Lachenalův a savojský, třezalka tečkovaná, jitrocel prostřední, řepík lékařský, lipnice smáčknutá a černohlávek obecný, krtičník hlíznatý, pryšec chvojka, violka srstnatá a lesní, včetně druhu uvedeného v Červeném seznamu jako jilm ladní.

Jitrocel prostřední.   Krabilice mámivá.
Řepík lékařský.   Jilm ladní.
Květena přírodní památky Káčov

Bylo zde pozorováno 17 druhů brouků, včetně druhů vzácných a ohroženého druhu Carabus ullrichi ullrichi (Střevlík Ullrichův). Z hmyzu se zde vyskytuje 29 druhů motýlů (např. okáč luční a ovsový, nesytka sršňová, babočka bílé „C“ a paví oko, bělásek ovocný, píďalka podzimní).

Okáč luční.   Píďalka podzimní.
Okáč luční , Píďalka podzimní

Při ornitologickém průzkumu bylo zjištěno 17 druhů pěvců (pěnice černohlavá, pokřovní a slavíková, sedmihlásek hajní, pěnkava obecná, šoupálek krátkoprstý, budníček menší, lejsek šedý, zvonek zelený, strnad obecný, sýkora koňadra a modřinka, brhlík lesní, špaček obecný), a 2 druhy nepěvců (káně lesní a strakapoud velký). Ve skalní stěně zde ještě zcela výjimečně hnízdí starým způsobem rehek domácí.

Brhlík lesní.   Lejsek šedý.
Brhlík lesní , Lejsek šedý

Z plazů se zde vyskytuje např. slepýš křehký, ještěrka živorodá, z obojživelníků ropucha obecná.

Okolí Káčova:

V okolí Káčova můžete navštívit například nedalekou kulturní památku - zříceninu zámečku Zásadka. Byl založen jako tvrz ve 14.století na levobřežním ostrohu nad soutokem Jizery a Mohelky. Pravděpodobně nejstarší část dnešní zříceniny je částečně zasypaný dvoutraktový palác s valeně zaklenutými suterény na severní straně. Na jižní straně stávala čtverhranná věž, po které dnes zbyly jen terénní nerovnosti. Celou severozápadní a jihozápadní stranu areálu pak zaujímal výstavný renesanční palác. Více informací.

V údolí pod zříceninou a vlastně i celým kopcem Káčov leží obec Mohelnice nad Jizerou. Nejstarší zmíňka o ní je z roku 1352. V obci se nachází velmi pěkný kostelík románského tribunového stylu zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 12. století. Byl postaven z mohutných kamenných kvádrů, oltář pak pochází z roku 1876 a je dílem Petra Buška ze Sychrova. Více o kostelíčku si přečtěte zde.

V jihozápadní části svahu Káčova se nachází Sychrovská bažantice s několika pramínky.

Za vidění dále stojí město Mnichovo Hradiště s barokním zámkem, barokním děkanským kostelem sv. Jakuba Staršího, novorenesanční radnicí a dalšími památkami.

Odkazy:

Fotogalerie k článku

Káčov na mapě

 

 

 

Zdroje: Text: Martin Kadaník (© Smidlib 2014), Knižní publikace o Českém ráji, Turistika.cz, Geopark a CHKO Český ráj, Oficiální internetové stránky obce Mohelnice nad Jizerou a města Mnichovo Hradiště. Foto: Martin Kadaník (© Smidlib 2012), Radim Cibulka (botany.cz), Jaroslav Racek (e-herbar.net), burrzo.cz, MeloidaE.cz, M. Vojtíšek (lepidoptera.cz), Luboš Mráz (naturfoto.cz).

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.