Datum: 28.11.2018

Při najetí myši na obrázek se zobrazí konkrétní popisek.
Klikněte na obrázek pro zobrazení v originální velikosti.

Rozhledna Doubravka XIV. a Kyjský rybník v Praze

V Toulkách krajem tentokrát zavítáme do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívíme jednu velmi zajímavou, zcela originální a netypickou „věž“, tedy přesněji novou rozhlednu Doubravku XIV. v lesoparku Klánovice- Čihadla a podíváme se i k nedalekému Kyjskému rybníku na potoce Rokytka.

Rozhledna Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Kyjský rybník na potoce Rokytka v Praze. Datum: 27.09.2018.

Rozhledna Doubravka XIV. v Přírodním parku Klánovice - Čihadla:

Další pěkný tip na výlet nás zavede na severovýchodní okraj naší hlavní metropole. Mezi městskými částmi Černý Most a Hostavice vystupuje oválné návrší zvané Horka s nejvyšší nadmořskou výškou 254 m, což není mnoho, ale v Pražské kotlině už jde o nápadný kopec. Je součástí rozsáhlého a největšího Přírodního parku v Praze Klánovice - Čihadla, který se rozprostírá na ploše 22 km² a byl založen již v roce 1991. Důvodem ochranny je především zachování cenných lesních společenstev Klánovických lesů a Xaverovského háje s relikty zaniklých středověkých vesnic, s řadou rybníků a mokřadů. Nachází se zde několik maloplošně chráněných území včetně největšího pražského rybníka - Počernického.

A právě tady, v západním výběžku parku, obtékaném potokem Rokytka nad Kyjským rybníkem byla v červnu 2018 otevřena vůbec první veřejně přístupná rozhledna v hlavním městě od dokončení Žižkovského vysílače v roce 1992. Její jméno je Doubravka XIV.

Rozhledna Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Rozhledna Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.
Rozhledna Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze

Tato nová dominanta Prahy 14 je originální zajímavě řešená atypická dřevěná věž, která je „zavěšena“ na třech mohutných pylonech, které vytvářejí podobu trojbokého jehlanu. Samotné pylony (nohy) jsou vystavěny z akátového dřeva (přes 7 km tenkých kmínků), věž pak tvoří dubové a modřínové dřevo, které doplňují ocelové prvky. Uprostřed je opatřena točitým schodištěm, které má 98 stupňů a vede na vyhlídkový ochoz ve výšce 19 metrů. Celková výška rozhledny s korouhví je 23,5 metru.

Ukotvení akátového pylonu rozhledny Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.   Umístění přístěnku v jednom z pylonů rozhledny Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.
Pylon rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Schody na rozhlednu Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 08.11.2018.
Rozhledně dominují tři pylony z akátového dřeva, schodiště je smrkovomodřínové

Z ochozu je pěkný výhled na velkou část Prahy a okolí, například: Hloubětín, Žižkovskou věž, výškové budovy v centru Prahy, Malešice, Hostivař a Chodov, Štěrboholy, Běchovice, Dolní a Horní Počernice a další.

Výhled z rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Výhled z rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Výhled z rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.
Výhled z rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Výhled z rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Výhled z rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.
Výhledy z rozhledny Doubravka XIV. v Praze - Kyjích na vrchu Horka 27.09.2018

Myšlenka na rozhlednu v tomto místě napadla už v roce 2013 starostu této městské části, Mgr. Radka Vondru. Ve spolupráci s investorskou a inženýrskou společností Landia Management s.r.o. se rozhodli oslovit světoznámého Prof. Ing. arch. Martina Rajniše a jeho tým z Huti Architektury, kteří nakonec stáli jak za návrhem, tak samotnou realizací Doubravky XIV.

Vyhlídkový ochoz rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Vyhlídkový ochoz rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze. Datum: 27.09.2018.
Vyhlídkový ochoz rozhledny Doubravka XIV. na vrchu Horka v Praze

O rok později, v létě 2014, byl na břehu nedalekého Kyjského rybníka vztyčen dvanáctimetrový prototyp oblouku budoucí rozhledny. Tři roky trvala pozorování, měření spojů a ohybu materiálu předcházející zahájení samotné, co do výšky dvojnásobné věže.

Dvanáctimetrový prototyp oblouku z akátových větví jako stavebního prvku budoucí rozhledny Doubravky XIV. u Kyjského rybníka. Datum: 08.11.2018.
Dvanáctimetrový prototyp oblouku z akátových větví jako stavebního
prvku budoucí rozhledny Doubravky XIV. u Kyjského rybníka

Samotná realizace stavby pak zabrala další celý rok. Rozhledna Doubravka XIV. tak představuje svým vzhledem a realizací typickou ukázku experimentální architektury, dílo, se stavebně konstrukčními detaily, které byly navrženy na konkrétní místo a nejsou k vidění nikde jinde. Skici a plány se ověřovaly až při samotné výstavbě přímo na místě, a to za každého počasí. Bylo nutné se vypořádat například se změnou tvaru tří podnoží nebo nedostatkem základního stav. materiálu - akátové kulatiny, stejně tak i s nepřístupností místa výstavby po několik měsíců.

Vyfrézované nápisy a vzkazy na rozhledně Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.   Provozní řád rozhledny Doubravka XIV. v Praze - Kyjích. Datum: 08.11.2018.   Technická data rozhledny Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.
Technická data a provozní řád rozhledny Doubravka XIV. v přírodním parku Klánovice-Čihadla

Celkové náklady díla byly 4,5 mil. Kč, z toho 4 mil. zaplatila společnost Landia Management s.r.o. a zbytek 0,5 mil. podpořila veřejnost dary v podobě nákupu schodů, na které si bylo a stále je možné nechat vyfrézovat vlastní vzkazy. Máte-li zájem, můžete vyplnit tento formulář a nechat si vyrobit svůj vlastní krátký vzkaz na jeden z rozhlednových schodů. Obdržíte rovněž i hodnotný certifikát s podpisem Martina Rajniše a další předměty související s touto unikátní rozhlednou.

Vyfrézované nápisy a vzkazy na schodech rozhledny Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.   Vyfrézované nápisy a vzkazy na schodech rozhledny Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.
Vyfrézované nápisy a vzkazy veřejnosti na schodech rozhledny Doubravka XIV.

Životnost rozhledny je podle arch. Davida Kubíka z týmu Huti Architektury minimálně 15 let, když o ní bude dobře pečováno. Navíc je plánováno její pozdější podepření subtilní ocelovou konstrukcí. Vstup na rozhlednu je zdarma bez časového omezení. Pouze v období od listopadu do března může být z povětrnostních důvodů uzavřena.

Video rozhledny Doubravky XIV:


Video - Rozhledna Doubravka XIV. v Praze - Černém Mostě

Přístup k rozhledně:

K rozhledně vede značné množství pěšin a cest, takže je možné si vybrat. Například od konečné metra B na Černém Mostě je to přes centrální park u sídliště Černý Most, kolem rybníka Aloisov nahoru na vrch Horka s rozhlednou asi 2,5 km. Od zámku v Dolních Počernicích zase necelé 3 km kolem Přírodní rezevace V Pískovně. Nejbližší vlaková zastávka je Praha-Kyje, odkud je to pěknou procházkou kolem Kyjského rybníka (viz níže) také 2,5 km.

Cesta od sídliště Černý Most přírodním parkem Klánovice-Čihadla k rozhledně Doubravka XIV. a dále ke Kyjskému rybníku. Datum: 08.11.2018.   Cesta od Kyjského rybníka na rozhl. Doubravka XIV. Datum: 08.11.2018.
Cesta od sídliště Černý Most                                                                 Cesta od Kyjského rybníka

Kyjský rybník:

Pod návrším Horka s rozhlednou Doubravka XIV. se nachází na potoce Rokytka Kyjský rybník o rozloze bezmála 15 ha. Rybník lze celý pohodovou cestou obejít v délce 2,5 km.

Kyjský rybník na potoce Rokytka v Praze. Datum: 27.09.2018.   Kyjský rybník na potoce Rokytka v Praze. Datum: 08.11.2018.
Kyjský rybník na potoce Rokytka v Praze v září a listopadu 2018

Rybník byl údajně založen ve 14. století prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Pod současnou hrází býval v historii i mlýn, jenž využíval právě vodu z tohoto rybníka. V šedesátých letech 20. století byl rybník zcela zanešen a většina plochy byla zarostlá mokřady. Proto byla v roce 1962 odbahněna dolní část rybníka. Jeho celé odbahnění bylo však dokončeno až v rámci přípravy výstavby sídliště Černý Most v 70. letech a na počátku 80. let 20. století. Tehdy byla také díky rozšíření východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělicí hráze zřízena sedimentační nádrž dešťových vod.

Sedimentační nádrž před Kyjským rybníkem. Datum: 27.09.2018.   Sedimentační nádrž před Kyjským rybníkem. Datum: 08.11.2018.
Sedimentační nádrž před Kyjským rybníkem

V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen asi 69 000 m3 bahna, které v některých místech dosahovalo mocnosti až 1 m. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny v roce 2007. Protože rybník nebylo možné zcela vypustit, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Sediment byl přečerpáván do vedlejší sedimentační nádrže, ze které byl po částečném vyschnutí odvezen na příslušnou skládku. Práce na odbahnění byly dokončeny 30. června 2008. O rok později probíhala celková rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník v jeho jihozápadním cípu a z tohoto důvodu byla trvale snížena hladina v rybníce. Toto bylo využito k vyčištění prostoru před vypouštěcím zařízením a provedení generální opravy vypouštěcí klapky a požeráku. Součástí prací byly i sanace poškozených betonových konstrukcí vypouštěcího zařízení.

V rámci II. etapy rekonstrukce v roce 2010 byl ve východní části rybníka zbudován ostrov s přeronovou hrázkou, která zamezuje celoplošné zanášení rybníka. Ostrov byl navržen především z důvodu posílení ekologické stability a biodiverzity v území Kyjského rybníka, protože díky němu vznikl ideální prostor pro vodní ptactvo. Poškozený levý břeh rybníka byl v západní části stabilizován těžkým kamenným záhozem. Ve východní části byl břeh přetvarován a stabilizován vegetačními válci a rohožemi se zapěstovanou mokřadní vegetací. Celou akci dovršily rozsáhlé výsadby stromů a keřů kolem celého rybníka.

Podzimní cesta podél Kyjského rybníka. Datum: 08.11.2018.   Podzimní cesta podél Kyjského rybníka. Datum: 08.11.2018.
Podzimní cesta podél Kyjského rybníka

Od cesty podél pravého břehu rybníka či loučky mezi rybníkem a Broumarskou ulicí lze pozorovat z ptáků kachnu divokou, slípku zelenonohou, labuť velkou, kormorána velkého nebo poláka chocholačku. Z obojživelníků pak nejčastěji skokana zeleného. V rámci rostlinné říše tu je nejčastěji zastoupen kosatec žlutý nebo tajnička rýžovitá, která se řadí mezi ohrožené druhy. Z dalších vzácných druhů lze jmenovat ostřici otrubovitou a ostřici nedošáchorovou. V okolí rybníka bylo dále zjištěno 91 druhů motýlů.

Datum: 08.11.2018.   Datum: 08.11.2018.

Kyjský rybník je také sportovní rybářský revír č. 401 008 Rokytka 1, obhospodařovaný Českým rybářským svazem, územním svazem města Prahy. Rybník je nasazován 2x ročně a obsádku tvoří kapr, štika, candát, sumec a bílá ryba.

Kyjský rybník, jak již bylo psáno, lze celý obejít velmi pohodovou trasou v délce cca 2,5 km. S odbočkou na rozhlednu a zpět přidejte ještě 2 km navíc a vyjde vám zajímavá a pohodová odpolední procházka. Pokud vám během cesty vyhládne, nabízí okolí Kyjského rybníka hned několik útulných restaurací, třeba Hospůdku a restauraci u Eriky nebo na opačném břehu u vlak. stanice Praha-Kyje Restauraci Šimanda.

Rozhledna Doubravka XIV. od Kyjského rybníka. Datum: 08.11.2018.
Rozhledna Doubravka XIV. od Kyjského rybníka

Právě vlak je jedním z možných dopravních prostředků, jak se dostat až přímo na místo, stejně jako autobusy DPHMP č. 224 (zast. Tálínská nebo nádraží Kyje) nebo č. 181 (zast. Kyje) od konečné metra linky B - Černý Most. A zrovna u zastávky Kyje (křižovatka ulic Broumarská a Hodějovská) se nachází také malý plácek, kde lze zdarma zaparkovat i automobil.

Okružní trasa Čihadla - Kyjský rybník:

Ideální okružní trasu tak můžeme začít třeba u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, odkud vyjdeme ulicí Hodějovskou k ulici Za Rokytkou a pak již můžeme jít podél Rokytky a Svépravického potoka k tzv. Suchému poldru, což je další zajímavé místo na trase. Jde o území, které slouží k zachycování přívalových srážek z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka a Hostavického potoka. Umožňuje plynulé rozlití zvýšených vod všech tří zde se slévajících toků. Uprostřed poldru je vybudován povalový chodník a několik naučných tabulí. Revitalizace tohoto místa byla dokončena v roce 2015.

Povalový chodník přes tzv. Suchý poldr Čihadla pod kopcem Horka. Datum: 27.09.2018.   Potok Rokytka v ulici Za Rokytkou před vtokem do Kyjského rybníka. Datum: 08.11.2018.
Povalový chodník přes tzv. Suchý poldr Čihadla pod kopcem Horka     Potok Rokytka v ulici Za Rokytkou před vtokem do Kyjského rybníka

Dále pokračujeme kolem přírodní rezervace V Pískovně, rybníka Martiňák a ulicí Madarova dojdeme k jížnímu okraji sídliště Černý Most. Odtud pokračujeme již na samotné návrší Horka s rozhlednou Doubravka XIV. Následně sestoupíme zpět do ulice Za Rokytkou a vydáme se ke Kyjskému rybníku. Ten obejdeme nejprve klidnou cestou příznačně nazvanou U Rybníka, dále Tálinskou a Lednickou ulicí, kde projdeme pod železničním mostem i kolem samotné hráze a konečně od vlakové stanice Praha-Kyje dojdeme Šimanovskou ulicí zpět ke kostelu.

Kostel sv. Bartoloměje v Praze - Kyjích nad Kyjským rybníkem. Datum: 08.11.2018.
Kostel sv. Bartoloměje v Praze - Kyjích nad Kyjským rybníkem

Jde o nenáročnou trasu v délce 8 km, která vám zabere přinejmenším 2 hodiny, viz přiložená mapka trasy:

Mapka okružní trasy Čihadla - Kyjský rybník v Praze.
Mapka okružní trasy Čihadla - Kyjský rybník v Praze
Kliknutím přejdete na službu Mapy.cz

Tak pojďte se projít klidnější částí hlavního města a podívat se do zajímavých zákoutí pražské přírody - stojí to za to!

Zajímavé odkazy:

Kompletní fotogalerie k článku

Huť Architektury Martin Rajniš

Stránky městské části Praha 14

 

 

 

Zdroje: Text: Portál Mapy.cz; Huť Architektury Martin Rajniš; Portál Kudy z nudy.cz agentůry CzechTourism; Městská část Praha 14; Server iDnes.cz; Wikipedie - Otevřená encyklopedie; Portál Pražská příroda. Fotografie, video: Martin Kadaník (© Smidlib.cz 2018)

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.