Datum: 24.6.2017

Při najetí myši na obrázek se zobrazí konkrétní popisek.
Klikněte na obrázek pro zobrazení v originální velikosti.

OBEC SMIDARY

Přišel čas na další výletní místo. Vítejte :-)
Určitě každý má někde své oblíbené a milované místo, kde se cítí opravdu šťastný a kam se rád vrací. Osobně znám bezpočet takových míst a mnoho dalších objevuji, ale jedno místo, které navždy zůstane pro mě tím nejmilovanějším se nachází v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové, asi 6 km severně od Nového Bydžova. Je to obec Smidary. Nejen, že jsem se v nedalekých Hořicích narodil, ale právě tady „na kopečku“ v místní části Hradčany jsem s babičkou a dědou prožil v domě se zahradou krásné dětství a mnoho hezkých chvil. Vždy se sem rád vracím dodnes. Mimochodem název mých stránek je složeninou názvů právě obce Smidary a města Liberec, kde bydlím. Prostě Smidlib :-)

Náměstí profesora Babáka ve Smidarech - foto 01. Datum: 11.4.2015.
Náměstí profesora Babáka ve Smidarech

Poloha obce:

Obec Smidary leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Hradec Králové, asi 6 km S od Nového Bydžova, 25 km JJZ od Jičína a 30 km SZ od Hradce Králové. Leží v nadmořské výšce 231 m až 277 m. Skládá se z 5 částí: Smidary, Červeněves, Loučná Hora, Chotělice a Křičov. V roce 2012 zde žilo 1 581 obyvatel.

Mapa umístění Smidar.
Mapa umístění Smidar

Klimatologie:

Smidary leží již v úrodnější oblasti Polabské nížiny. Okolí je rovinnaté, pouze s mírně zvlněným terénem. Z většiny jej tvoří louky a pole. Lesy jsou pak spíše listnaté nebo jen okrajově smíšené, typické na níže položené oblasti.

Hydrologie:

Obcí protéká řeka Cidlina, do které se přímo v obci vlévá jedno z ramen říčky Javorky. Hlavní soutok těchto řek je pak v lukách za Červeněvsem. Obě řeky jsou často rozdělovány do několika ramen a náhonů, čímž vytváří různé vodní systémy.

Říčka Javorka protéká kolem rybníka Šefarák. Datum: 11.4.2015.
Říčka Javorka protéká kolem rybníka Šefarák

Dalšími menšími toky jsou potok Řečice s hlavním přítokem Křičovským potokem a několik bezejmenných toků. V okolí Smidar se také nachází několik akvaduktů, které jsou ale běžnému návštěvníkovi skryty v houštinách a polích. Několik jich je třeba u rybníka Medříč. Právě ten je i největší vodní plochou na území Smidar.

Rybník Medříč - foto 02. Datum: 10.8.2015.
Rybník Medříč

Dále nalezneme při hlavní silnici II/280 na Loučnou Horu nedaleko Smidarského nádraží požární nádrž (zvanou Šefarák), která je v letním období oblíbeným cílem na koupání.

Rybník Šefarák - foto 02. Datum: 11.4.2015.   Rybník Šefarák - foto 04. Datum: 11.4.2015.
Rybník Šefarák

Významné osobnosti obce:

Z významných rodáků a osobností Smidar lze jmenovat katolického kněze a historika Václava Šráma (29.5.1851- 9.2.1909, dnes je bohužel hodně zapomenut), spisovatele, režiséra a dramaturga Jiřího Šotolu (28.5. 1924 - 8.5.1989), fiziologa prof. MUDr. MVDr. Edwarda Babáka Dr.h.c.(8.5.1873 - 30.5.1926) či právníka JUDr. Aloise Neumana (12.3.1901 - 27.7. 1977).

Kněz a historik Václav Šrám.     Režisér a dramaturg Jiří Šotola.     Fiziolog profesor MUDr. MVDr. Edward Babák Dr.h.c.
Václav Šrám                                                Jiří Šotola                             MUDr. MVDr. Edward Babák Dr.h.c.

Infrastruktura

Obec disponuje veškerou občanskou vybaveností. Nachází se zde mateřská a základní škola, pošta, nákupní a zdravotnické středisko včetně lékárny (pobočka lékárny z Nového Bydžova), čerpadlo PHM a obecní úřad s knihovnou.

Nákupní středisko ve Smidarech. Datum: 11.4.2015.   Zrekonstruované (2010) zdravotnické středisko ve Smidarech. Datum: 11.4.2015.
Nákupní středisko a v roce 2010 zrekonstruované zdravotnické středisko ve Smidarech

Ve Smidarech, Chotělicích a Loučné Hoře sídlí sbor dobrovolných hasičů. V obci je rozveden zemní plyn a vodovod. Kanalizace v obci sice částečně je, ale zatím bez ČOV, což představuje v současnosti největší problém a největší investice obce. Dopravní obsluhu zajišťují autobusy společnosti OREDO s.r.o. s obcemi Nový Bydžov, Kopidlno a Hořice v Podkrkonošší. 1.5 km SV od centra obce se nachází vlakové nádraží ČD na trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř. V obci má zaměstnání pouze několik obyvatel, většina jich dojíždí za prací do okolních obcí a měst. Působí zde několik soukromých podnikatelů a malých firem.

V obci také působí několik spolků a zájmových sdružení:

Nejvíce pozornosti je věnováno fotbalovému týmu TJ Sokol Smidary - Červeněves, který byl založen již roku 1949. Nejúspěšnějším obdobím klubu byly sezóny v šedesátých letech a v letech 1992-97. Klub má v Červeněvsi pěkné fotbalové hřiště, kde se pravidelně konají utkání v okresní lize.

Fotbalové hřiště v Červeněvsi. Datum: 10.8.2015.
Fotbalové hřiště v Červeněvsi

Dále zde samozřejmě působí SDH Smidary, který byl založen již v roce 1874. V roce 1892 vznikly hasičské sbory v Červeněvsi a Loučné Hoře. V roce 1898 byl založen SDH Chotělice. Nejmladším sborem byl sbor v Křičově, který vznikl v roce 1910. Dnes fungují kromě Smidarského sboru pouze sbory v Chotělicích a Loučné Hoře. Zde je navíc opravena místní zbrojnice. SDH pravidelně pořádají mnoho akcí pro veřejnost. Pravidelné plesy, bály a další kulturní akce, sběr starého železa, elektra a dalších druhů odpadu, atd.

Hasičská zbrojnice na Loučné Hoře - foto 01. Datum: 10.8.2015.
Hasičská zbrojnice na Loučné Hoře
s nově opravenou částí

21.1.2003 byl založen místní Klub sportovních rybářů. Organizuje sportovní rybářskou činnost, chov ryb, prodej vánočních kaprů z vlastního chovu, pořádá každoroční rybářské závody a výlov na rybníku Šefarák.

V Chotělicích působí Myslivecké sdružení Zelený háj Smidary. Ten organizuje výkon práva myslivosti v najatých honitbách a spolkovou činnost. Pořádá plesy, úklid obcí a další činnosti.

Posláním rozvoje regionu Smidarska se zabývá Okrašlovací spolek Smidarska, který odvozuje svůj název z historického Smidarského spolku, který vznikl v roce 1886. Znovu založen byl v březnu 2007 a momentálně sdružuje na 25 členů. Jeho úkolem je obnova historického dědictví a kulturních památek v lokalitě, péče o životní prostředí, rozvoj a udržení místních tradic a všeosvětová činnost pro místní komunitu.

V Loučné Hoře působí od roku 2010 občanský spolek Loučná Hora dětem z.p., která realizovala přestavbu staré požární nádrže v obci na odpočinkovou zónu (park pro širokou veřejnost s odpočívadlem pro cyklisty a prolézačkami pro děti). Dále pořádá milé akce pro děti v nové hasičské zbrojnici a seniory v místním Domově s pečovatelskou službou.

Nově vybudovaný parčík s odpočívadlem a prolézačkami pro děti na místě zasypané požární nádrže na Loučné Hoře. Datum: 10.8.2015.
Nově vybudovaný parčík s odpočívadlem a prolézačkami
pro děti na místě zasypané požární nádrže na Loučné Hoře

V Křičově sídlí o.s. Historicko šermířský spolek Dělostřelci Kryštofa Haranta.

Něco z historie obce:

První zmíňka o vsi Smidary pochází z roku 1332. V roce 1562 povyšil král Ferdinand I. Habsburský Smidary na městečko s vlastním znakem. Smidary (zvláště pak místní část Hradčany) postihlo v minulosti hned několik požárů, především v 17. a 18.století. V roce 1633 potvrdil Albrecht z Valdštejna Smidarům staré výsady a také přidal nový výroční trh. Až do roku 1765 platil v městečku hrdelní soud III.tř.

Východně od dnešního kostela stávala při řece Cidlině tvrz, která je doložena rokem 1413. Zanikla někdy kolem roku 1424, kdy Smidary vypálilo Žižkovo vojsko. Znovu se zmíňka o tvrzi objevuje roku 1544. Během třicetileté války Smidary přestaly být sídlem vrchnosti a pobývali zde jen vrchnostenští úředníci. Stará dřevěná tvrz byla v letech 1810-1813 nahrazena prostým zděným zámkem. V roce 1927 byl zámek přestavěn na školu. V roce 1990 byly vybudovány nepříliš vzhledné přístavby zámku.

Zámeček ve Smidarech (dnes středisko ZO ČSCH Smidary). Datum: 11.4.2015.   Bývalý mlýn Podhrad ve Smidarech. Datum: 11.4.2015.
Zámeček ve Smidarech (dnes středisko ZO ČSCH Smidary)                                                          Bývalý mlýn Podhrad

Jihovýchodně od zámku stojí starý vodní mlýn Podhrad. Dnes je bohužel zámeček i mlýn v bídném stavu. Zámeček slouží pro účely ZO ČSCH Smidary, který zde každý druhý zářijový víkend pořádá již tradiční výstavu domácího zvířectva a okrasného ptactva.

Radniční empírová budova pochází z roku 1826 a byla mnohokrát upravována.

Budova Obecního úřadu Smidary. Datum: 11.4.2015.
Budova Obecního úřadu Smidary

V místě dnešního kostela sv. Stanislava stával v 18.století starý dřevěný kostel s dřevěnou zvonicí. Kostel, který byl mnohokrát přestavován vyhořel roku 1749. Nový kostel se západní věží a v barokním stylu byl zcela dokončen roku 1769. Věž byla v 70. letech 20. století opravena. Vedle kostela stojí pozdně barokní jednopatrová obdélná budova fary z roku 1795.

Kostel sv. Stanislava ve Smidarech. Datum: 11.4.2015.
Kostel sv. Stanislava ve Smidarech

V roce 1870 byla dokončena železniční trať z Velkého Oseku do Ostroměře, součástí bylo a je i nádraží asi 1,5 km SV od středu obce.

Budova vlakového nádraží Smidary. Datum: 11.4.2015.
Budova vlakového nádraží Smidary

Mezi lety 1881-1976 začínala u Smidarského nádraží také místní trať do Vysokého Veselí, která ale byla při reorganizaci provozu v roce 1975 zrušena.

Železniční přejezd trati z Ostroměře do Chlumce nad Cidlinou a silnice ze Smidar na Loučnou Horu v blízkosti nádraží Smidary. Kousek před přejezdem je možné při troše fantazie dodnes spatřit zbytky druhého přejezdu tratě ze Smidar do Vysokého Veselí.. Datum: 11.4.2015.
Železniční přejezd trati z Ostroměře do Chlumce nad Cidlinou a silnice ze Smidar na Loučnou Horu v blízkosti nádraží Smidary.
Kousek před přejezdem je možné při troše fantazie dodnes spatřit zbytky druhého přejezdu tratě ze Smidar do Vysokého Veselí.

V 1. polovině 18. století byly Smidary nevelkým vrchnostenským střediskem se dvěma panskými mlýny, dvorem, vinopalnou, koželužnou a hliništěm. V roce 1836 vybudoval M.Wagner malý cukrovar, který byl ale po deseti letech zrušen. Asi v roce 1900 byl zrušen i místní pivovar. V roce 1907 byla založena textilní továrna. V roce 1920 vznikla přádelna firmy Bruna z Plavů, od roku 1958 byla až do let nedávno minulých součástí podniku Tiba Dvůr Králové na Labem (dnes už neexistuje). Ve 20.letech se zde nacházela strojní tkalcovna, výroba krému na boty, 2 mlýny, pila, cihelna, záložna a stavební družstvo. Od 80. let se zde nacházel především textilní (výroba bavlněných vláken) a konfekční (výroba ložního prádla) průmysl, dále jednotné zemědělské družstvo a obvodní zdravotní středisko.

Červeněves:

Přidružená obec ke Smidarům od 1.7.1960. Rozkládala se vždy výhradně na pravém břehu řeky Cidliny směrem k Novému Bydžovu. První zmíňka o Červeněvsi (nebo také Červenovsi) je datována rokem 1318. Původně šlo o poplužní dvůr panství smidarského. Mezi Smidarami a Červeněvsí se rozkládala obora. Bývaly tu dva hostince a opodál parní mlýn mlynáře Matyse. Od roku 1850 do roku 1960 šlo o samostatnou obec.

Zvonička v Červeněvsi. Datum: 10.8.2015.
Zvonička v Červeněvsi

Loučná Hora:

Přidružená obec ke Smidarům od 14.6.1964. Rozkládá se na pěkném návrší SSV od Smidar, asi 1 km od vlakového nádraží. První zmíňka o Loučné Hoře (dříve Luczina hora či Wiesenberg) je datována rokem 1369. V dávné historii zde stávala tvrz Pernštein. K panství smidarskému ji na konci 16. století připojila Kateřina Loková ze Silberštejna. Od roku 1850 do roku 1964 byla Loučná Hora samostatnou obcí. V této obci se také nachází asi nejvýznamější a nejkrásnější historická a pamětihodnostní stavba celého Smidarska - dřevěný kostelík sv. Jiří z první poloviny 14. století. Pozdně barokní roubený kostel stojí v centru Loučné Hory na místě původního dřevěného kostela, o kterém se však prakticky žádné zprávy nedochovaly. Vedle kostela stojí dřevěná zvonice štenýřového typu z roku 1942 podle vzoru původní zvonice. V obci se také nachází pomník obětem 2 SV.

Dřevěný kostelík sv. Jiří na Loučné Hoře. Datum: 10.8.2015.     Dřevěná zvonice na Loučné Hoře vedle kostelíku sv. Jiří - foto 01. Datum: 10.8.2015.
Dřevěný kostelík sv. Jiří na Loučné Hoře s vedle stojící dřevěnou zvonicí

Chotělice:

Přidružená obec ke Smidarům. Nachází se SZ od Smidar po pravém břehu řeky Cidliny. Poprve je doložena roku 1332. Nejpozději v roce 1526 se z Chotělic stalo městečko, od roku 1850 obec-městys, mezi lety 1911-1949 opět město a od roku 1949 již stále obec. Ve 14.století tu bývala tvrz s dvorem, vsí a mlýnem.

Budova bývalého mlýnu v Chotělicích. Datum: 10.8.2015.     Zvonička v Chotělicích. Datum: 10.8.2015.
Budova bývalého mlýnu v Chotělicích                                                                       Zvonička v Chotělicích

Dominantou obce je prostranný zámek hraběte Mensdorfa - Pouilly s pěkným parkem, který byl vystavěn v roce 1875. Dnes slouží pro potřeby Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež.

Zámeček v Chotělicích
Zámeček v Chotělicích

U hřbitova najdeme pomník sv. Panny Marie postavený roku 1740. V okolí Chotělic se nachází rozsáhlý lesní komplex a přírodní památka Veselský háj.

Cesta v přírodní památce Veselský háj. Datum: 27.7.2011.
Cesta v přírodní památce Veselský háj

Křičov:

Přidružená obec ke Smidarům od 1.7.1960. Malá obec leží v údolíčku Křičovského potoka jižně od Smidar. Osada Křičov je prvně ve spisech zaznamenána již roku 1260 - jedná se tedy o vůbec první vzniklou osadu na území dnešních Smidar. Bývala tu tvrz s poplužním dvorem. O ves Křičov rozšířil smidarské panství v r. 1628 Albrecht Václav Eusebius z Valdšteina. Mezi lety 1850 až 1868 šlo o samostatnou obec, ale již téhož roku došlo k připojení obce k obci Starý Bydžov. Té byla součástí do roku 1887, kdy vznikla opět samostatná obec Křičov. Ta zanikla s připojením Křičova ke Smidarům.

Zajímavosti v okolí:

- Městské muzeum v Novém Bydžově: Zde můžete vidět expozici deskových obrazů ze 16. století, barokní obrazy Petra Brandla, ukázky nábytku, porcelánu, skla, šperků, kamenin a dalších různých uměleckých předmětů, bohatou expozici venkovského národopisu či pamětní síň profesora Bohumíra Nevyjela a jeho dcery.

- Památný dub a rodná hájovna významného badatele a polárníka Václava Vojtěcha u Skřivan: Oblíbeným cílem procházek místních obyvatel, dětí i zamilovaných :-) je mohutný, statný a krásný památný dub Václava Vojtěcha, kterému je více než 400 let. Naleznete ho při silnici vedoucí z obce Skřivany do obce Podoliby. Stojí kousek pod hájovnou, kde se v roce 1901 narodil Václav Vojtěch, budoucí významný polární badatel. Jeho nezkrotná touha po poznání světa způsobila, že se jako jediný Čech připojil k první výpravě amerického admirála Evelyna Richarda Byrda k jižnímu pólu v letech 1928-1930.

Památný Vojtěchův Dub nedaleko Skřivan. Datum: 18.7.2011.
Památný Vojtěchův Dub nedaleko Skřivan

- Zámek Hrádek u Nechanic: U městečka Nechanice (asi 10 km od N.Bydžova směrem na H. Králové) můžete navštívit pěkný neogotický zámeček Hrádek u Nechanic. Byl vybudován v letech 1839 až 1857 ve stylu tudorské gotiky. Součástí parkového areálu v okolí zámku je rozlehlé golfové hřiště.

- Hořice v Podkrkonošší: Spoustu památek a zajímavostí můžete navštívit i v nedalekých Hořicích v Podkrkonošší, ale o tom zase někdy příště ...

Odkazy:

Fotogalerie k článku
Smidary na mapě
Tj Sokol Smidary - Červeněves - oddíl kopané
Stránky SDH Loučná Hora
Klub sportovních rybářů Smidary
Myslivecké sdružení Zelený háj Smidary
Okrašlovací spolek Smidarska
Stránky sdružení Loučná Hora dětem, z.s.
Stránky Historicko-šermířského spolku Dělostřelci Kryštofa Haranta

Kontakty:

Obecní úřad Smidary
Náměstí Prof. Babáka 106
503 53 Smidary
Tel.: 495 496 127 nebo 724 187 056
Email: podatelna@smidary.cz
Oficiální stránky obce Smidary
Zdroje: Oficiální stránky obce Smidary; Státní okresní archiv Hradec Králové; Internetové stránky jednotlivých spolků a sdružení uvedených v článku; rodinné informace autora stránek. Fotografie: Martin Kadaník (© Smidlib 2011 - 2015); Mapy.cz - Panorama; Wikipedia.cz.

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.