Datum: 8.4.2017

Při najetí myši na obrázek se zobrazí konkrétní popisek.
Klikněte na obrázek pro zobrazení v originální velikosti.

Javorník u Liberce
Areál Obří sud Javorník

Na dohled od Liberce (asi 6 km) se nalézá kopec Javorník. Když se na něj podíváte směrem od Liberce či z druhé strany od Turnova či Mnichova Hradiště, vypadá kopec jako mohutná hora, která láká k výstupu, naopak od Rašovky nebo Rychnova jde o úzký kopec. Ve skutečnosti je tato “hora“ vysoká 684 metrů. Jde o vrchol v rámci Rašovského hřbetu, který je součástí celku Ještědsko-kozákovského hřebene. Hora je také součástí Přírodního parku Ještěd. Na vrcholu je trojmezí katastrálních území Jeřmanice, Záskalí (Hodkovice nad Mohelkou) a Javorník (Dlouhý Most).

Javorník od Rašovky. Datum: 1.10.2011.    Javorník z rozhledny Císařský kámen. Datum: 18.4.2010.
Javorník od Rašovky a z rozhledny Císařský kámen

Své jméno má vrch již neodmyslitelně spojený s romantickou vesničkou, která se rozkládá u hlavní cesty k vrcholu z jeho severní strany. Chaloupky i domky jsou tu malebně rozházené a silnička se mezi nimi kroutí doleva a hned zase doprava. Nahoře za vesničkou se silnička narovná a pokračuje dále kolem Javornické kapličky s obrovským božím okem ve štítu, rozcestí, menšího parkoviště a horní stanicí sedačkové lanovky do lesa, kde po 500 metrech končí na vrcholu u nového Obřího sudu.
Protože je však vrchol kopce zarostlý hustým lesem, nejlepšího výhledu odsud užijete právě od známé Javornické kaple. Liberec i Jablonec spolu s Jizerskými horami a Ještědským hřbetem tu před vámi leží jako na dlani.

Výhled od kapličky - foto 1. Datum: 10.5.2014.    Výhled od kapličky - foto 2. Datum: 10.5.2014.
Výhled od kapličky

Na vrchol vede spousta značených tras ze všech světových stran:

Od Rádla a Jeřmanic vede na vrchol modrá značka. Cesta vede převážně polními cestami, potom kousek po silnici do obce Záskalí (součást Hodkovic n.M.), kde u autobusové zastávky a poměrně vydatného pramene odbočuje opět do svahu a dále vede do kopce po louce, odkud je krásný výhled do údolí Jeřmanic, na obec Rádlo a Rychnov u Jablonce. Dále je vidět Černá Studnice, vrcholy Jizerek i Krkonoš a samozřejmě Český Ráj. Následně pokračuje lesem, aby po cca 400 metrech končila na vrcholu.

Z Hodkovic n.M. vede od koupaliště červená značka. Nejprve asi 500 metrů místní komunikací (stezkou) v ulici Rychnovská a poté odbočuje doleva do údolíčka bezejmenného potoka. Než tam však odbočíte, doporučuji nejprve odbočit ze stezky naopak doprava na most, který je zajímavý tím, že slouží pro slepou komunikaci vedoucí k jednomu soukromému domu a nabízí pohled na rychlostní komunikaci D35 z Turnova do Liberce a hlavně na říčku Mohelku. Červená značka dále pokračuje úzkým údolíčkem až k malému lyžařskému areálu Buřín, poté stoupá kolem chalup patřící k obci Záskalí, kde můžete vidět pěkný rozcestník až na hlavní silnici v Záskalí, kde se napojí na modrou vedoucí od Jeřmanic a pokračuje s ní až na vrchol.

Sjezdovka Buřín u Hodkovic nad Mohelkou. Datum: 20.2.2012.
Sjezdovka Buřín u Hodkovic nad Mohelkou

Součastně s červenou značkou začíná v Hodkovicích n.M. u koupaliště i zelená značka, která však ihned opouští místní komunikaci (stezku) a pokračuje lesní cestou směrem k silnici Hodkovice - Záskalí (ul. Liberecká). Tu přechází a nadále pokračuje lesními cestami. Pokud ale nespěcháte, opět doporučuji sejít ze stezky asi 50 m po silnici směrem na Záskalí. Vpravo ve Skalním údolí hned u silnice pak spatříte zajímavou skálu, která se nazývá Medvědice. Přímo nahoře na ní se nachází historický vodojem z roku 1887. Byl napájen vodou z pramene na Javorníku a 116 metrů hlubokou artézskou studnou. Voda se z něj přiváděla do 114 domů, 26 hydrantů a do kašny na náměstí v Hodkovicích. Skála je součástí masivního skalního bloku, který je znám pod názvem Kozí brada a rozkládá se severně od Hodkovic nad Mohelkou v délce asi 2,5 km. Jedná se o pískovcový hřebínek skal, částečně odkrytých, ve kterých se vlivem rozsáhlého zvětrávání vytvořily zajímavé výtvory. Zelená cesta dále pokračuje asi půl kilometru podél těchto stěn. Na křižovatce cest míří doprava do kopce a poté vede vlevo po lesní cestě až na louku pod Javorníkem, kde kříží místní cestu mezi Záskalím a Žďárkem pod Javorníkem. Následně pokračuje strmě vzhůru až k Javornické kapli a po silnici stoupá až na vrchol Javorníku.

Skály Kozí brada u Hodkovic nad Mohelkou - foto 1. Datum: 30.3.2011.    Skály Kozí brada u Hodkovic nad Mohelkou - foto 2. Datum: 30.3.2011.
Skály Kozí brada

Od Rašovky a Ještědu sem vede opět modrá značka. Na Rašovce stojí známá restaurace V Trnčí s rozhlednou vysokou 19,5 metru a za ní cesta vede necelý kilometr pohodovou hřebenovou cestou až do Rašovského sedla, kde se na ni napojí zelená značka od Bohdánkova. Dále vede poměrně strmou loukou a lesem až na příjezdovou silničku vedoucí na Javorník a po ní až na vrchol k Obřímu sudu.

Poslední, opět zelená cesta, vede od osady Milíře (rozhledny na Císařském kameni) a Jeřmanic (zde od vlakového nádraží). Nejprve prochází osadou Milíře, kde přechází malou náves a dále vede místními cestami kolem památníku obětem Prusko-rakouské války až do tzv. „Dolních Milířů“. Po lesní silnici (ul. Milířská) pokračuje do Jeřmanic, kde překonává rychlostní silnici D35 a kolem trafostanice se přiblíží k Jeřmanickému vlakovému nádraží. Od něj dále vede úzkou silničkou (ul. Sněhová) na hlavní silnici Liberec-Záskalí-Hodkovice. Po 450 metrech jejího sledování (za nádrží Na Sibiři) odbočuje doprava na cestu, po které pokračuje nejprve loukou a poté strmě lesem a končí přímo na vrcholu Javorníku u Obřího sudu.

Je zde však i řada cest neznačených, kde lze experimentovat s orientací.

Minulost:

Původní osídlení tohoto místa se datuje přibližně k roku 1545. Starý název Jawornik ale časem zapadá a později se používá spíše německé pojmenování Jaberlich.
V minulosti nebyl podle historických fotografií vrchol Javorníku zalesněn, ale vypadal jako velká louka, na které se pásky krávy a ovce. Cesta zde vedla jen jedna, vycházela z Dlouhého mostu a pokračovala podobně jako dnes až na vrchol, kde však nekončila, ale pokračovala dále do Záskalí a Hodkovic.
Malá kaplička stojící na severní straně od vrcholu byla postavena z vápna a kamení někdy kolem roku 1842.

Javornická kaplička. Datum: 10.5.2014.
Javornická kaplička

Starý Obří sud:

V roce 1898 se ve Vídni konala velká výstava na počest 50.výročí vlády císaře Františka Josefa I. Mimo mnoha a mnoha dalších zajímavostí byla součástí výstavy i vinárna umístěná v obrovském sudu. K obrovskému množství návštěvníků se přidal i hostinský z Dlouhého mostu Wilhelm Hübel. Ten byl touto, zde jen provizorní stavbou natolik unešen, že ihned přišel s nápadem koupit tento mohutný sud a převézt jej na Javornický kopec. Nakonec jej skutečně za 600 zlatých spolu se svými známými zakoupil, rozebraný na čtyřech železničních vagónech převezl do Liberce a počátkem roku 1899 povozy dopravil na Javorník. Zde byl sud opět smontován, navíc i s menšími úpravami.
Sud nabízel milý interiér s ochozy se stolečky, obrovským obrazem krajiny malovaným přes celou zeď, prosklenou stěnu i bustu císaře Josefa I. Restaurace o délce 14-ti a výšce 12-ti metrů pojmula až 220 hostů, s hostinskou budovou a zahrádkou až 1000 hostů. Zajímavostí byl objem sudu 10 238 hl.
Počátkem 20.století byl sud přeprodán dále. Nový hostinský Lorenz Prokop sud opět mírně zrekonstruoval včetně přizdění opěrných pilířů na okrajích sudu a oplátování spodní části stavby lepenkou.
V dalších letech byla provedena celá řada dalších úprav - ochrana před deštěm, nahrazení balkónu zaskleným arkýřem, zalepení sudu do térových pásů.

Původní Obří sud na Javorníku. Historická pohlednice.
Starý Obří sud na historické pohlednici

Roku 1924 přibyla na Javorníku za Obřím sudem trámová konstrukce 18 m vysoké vyhlídkové věže o třech vyhlídkových terasách. Rozhledna byla pojmenována podle dlouholetého předsedy hodkovické sekce horského spolku Věž Maxe Blaschky. Slavnostně otevřena byla 25.května 1924. Zajímavá byla především přístupovým koridorem a také prudkou skluzavkou pro děti. Mezi sudem a rozhlednou bylo navíc i velké dětské hřiště.

Původní rozhledna u starého Obřího sudu na Javorníku krátce po dokončení. Historické foto.
Rozhledna u starého Obřího sudu
krátce po dokončení

Bohužel, jak už to u takovýchto dřevěných rozhleden ve zdejších horách bývalo, sloužila rozhledna jen dvě desetiletí. Neudržovaná se na konci 40.let 20.století sama zhroutila.
Obří sud však fungoval bez větší změny dalších téměř 25 let až do osudového 20.září 1974, kdy do základů vyhořel kvůli neopatrnosti dělníků, kteří jej opravovali.
Obnovení Obřího sudu nebo rozhledny bylo za socialismu raději zapomenuto. A tak na dlouhá léta vrchol Javorníku osiřel a jeho opadlá sláva se časem ztratila v zapomění.

V polovině devadesátých let vyrostla na vrcholu vedle patek po bývalé rozhledně ocelová základová telekomunikační věž mobilních operátorů, která poněkud kazí jinak pěkný tvar kopce, ale popravdě díky ní mnoho lidí kopec z dálky rozezná.

Jak šel čas, hora si postupně mezi lidmi získala úplně jinou roli. Roli překrásného magického kopce, kde se dá klidně rozjímat v lukách, pořádat tajné noční výpravy, pozorovat zvěř, toulat se lesem, dívat se na nádhernou krajinu v údolí Nisy, Mohelky či Jizery a okem přehlížet vrcholky Jizerských i Lužických hor, Českého ráje, Ralska či Ještědského hřebene.
V létě se do kopce, hlavně z jižní strany opírá nádherně sluníčko, takže si připadáte jako někde na jížní Moravě. Zkrátka ticho, klid, příroda, borůvky, kamení, hvězdy.

Ovšem Javorník je kopec, který zase pořádně ožil. Jak to?

V letech 2010-2011 vyrostl na severovýchodní straně kopce (pod kapličkou) Všesportovní rekreačně rodinný areál Obří sud Javorník. Je určen zejména pro rodiny s dětmi, které zde celoročně najdou různé možnosti vyžití.

Všesporovní areál se sjezdovkou od parkoviště. Datum: 28.4.2014.
Všesporovní areál se sjezdovkou od parkoviště

Areál nabízí:
- Trubkovou bobovou dráhu, která je svou délkou 1100 m nejdelší bobovou dráhou v České republice. Čítá jednu spirálu, 13 velkých zatáček a množství dalších menších zatáček a umělých vln. Má také vlastní vlek pro dopravu na horní stanici o délce 550 m s převýšením 80,5 m. Součástí je také elektronická časomíra, která umocňuje zážitek z každé jízdy a motivuje k organizování neoficiálních i oficiálních závodů.

Bobový vlek. Datum: 28.4.2014.   Bobová dráha. Datum: 28.4.2014.
Bobová dráha s vlekem

- Moderní čtyřsedačkovou lanovou dráhu dlouhou 800 m s 87 sedačkami, jedním vozem na přepravu osob upoutaných na vozík, rozběhovým pásem pro pohodlný nástup s lyžemi na nohou a bezpečnostním trojúhelníkem zabraňujícím propadnutí dětí pod zábranou, která přepraví až 2000 osob za hodinu.

Správní budova a dolní stanice sedačkové lanovky. Datum: 28.4.2014.   Sedačková lanovka v areálu. Datum: 28.4.2014.
Správní budova a sedačková lanovka

- Modrou sjezdovou trať o délce 900 m, která je technicky zasněžována a nabízí i noční lyžování či travní lyžování.

Pohled na areál Javorník a okolí z horní části sjezdovky. Datum: 10.5.2014.   Zimní pohled na areál Javorník a okolí z horní části sjezdovky. Datum: 30.1.2012.
Pohled na areál v létě a v zimě z horní části sjezdovky

- Snowpark pro lyžaře a snowboardisty
- Dětskou sjezdovku s provázkovým vlekem
- Bikepark pro horská kola a terénní koloběžky
- Letní koupaliště v nádrži pro zasněžování s příznačným názvem Na Sibiři

Zasněžovací nádrž Na Sibiři slouží v létě jako pěkné koupaliště. Datum: 10.5.2014.   Nádrž Na Sibiři. Datum: 10.5.2014.
Zasněžovací nádrž Na Sibiři slouží v létě jako pěkné koupaliště

Nechybí ani doplňkové služby jako je lyžařská škola, půjčovna sportovního vybavení, občerstvení „V Deštníku“ a další. Zajímavou možností areálu je stanování zdarma. Součástí areálu je také velké parkoviště přímo u silnice Liberec-Záskalí-Hodkovice n. M. s kapacitou 160 míst s možností jeho zimního rozšíření na asi 300 míst.
Malé parkovišťátko je i u kapličky a i přímo na vrcholu u Obřího Sudu, ta jsou ale často obsazená.

Malé parkoviště u kapličky. Datum: 10.5.2014.
Malé parkoviště u kapličky

Nový Obří sud:
V rámci projektu sportovního areálu byl zároveň v letech 2010 - 2011 vybudován na vrcholu kopce vedle telekomunikační věže moderní nový Obří sud. Při jeho stavbě se vycházelo ze starých plánů původního sudu a zároveň i podle dalšího Obřího sudu, který již v roce 1931 vznikl jako volná replika nad Lázněmi Libverda ve Frýdlanském výběžku.

Obří sud. Datum: 10.5.2014.   Obří sud z druhé strany. Foto: 10.5.2014.
Nový Obří sud

Sud nabízí pěknou útulnou restauraci s 80 místy, bar a zároveň penzion.
Restaurace nabízí velký výběr předkrmů, hotových i minutkových jídel, dezertů, alko i nealko nápojů, francouzských, španělských a českých vín. Pořádají se zde zábavy s živou hudbou a další sezónní akce, jako jsou zabíjačkové hody, zvěřinové hody, víkendy zahraničních kuchyní a jiné.
Penzion nabízí ubytování ve 14-ti moderně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením, které poskytnou komfort i té nejnáročnější klientele.
Za Obřím sudem se nachází letní zahrada pro dalších 70 hostů a (stejně jako v minulosti) dětské hřiště.

Venkovní terasa za Obřím sudem. Datum: 10.5.2014.
Venkovní terasa za Obřím sudem

Bohužel výhled je odtud velmi omezený díky okolnímu lesu. Pouze vykácený pruh lesa směrem na jihovýchod umožňuje velmi omezený pohled na krajinu. S obnovou staré rozhledny se nepočítá. Na patkách původní rozhledny vznikl hned nad Obřím sudem za letní terasou dřevěný altán, který nabízí v letním období posezení s občerstvením.

Altánek s občerstvením stojí nad Obřím sudem na patkách původní rozhledny. Datum: 10.5.2014.
Altánek s občerstvením stojí nad Obřím sudem
na patkách původní rozhledny

Výhleduchtivý návštěvníci kopce Javorníka tak musí běžet níže z kopce směrem k Záskalí, kde končí les a pokračují louky nebo ke kapličce, která jediná tu zůstala věrně stát po celý ten dlouhý čas jako němý svědek všech proměn tohoto místa.

Pohled z louky mezi Javorníkem a Záskalím - foto 01. Datum: 10.5.2014.   Pohled z louky mezi Javorníkem a Záskalím - foto 02. Datum: 10.5.2014.
Pohled z louky mezi Javorníkem a Záskalím

Odkazy:

Fotogalerie k článku
Javorník na mapě
Javorník a okolí v Toulavé kameře (premiérově vysíláno 2.9.2012)

Kontakty:

Obří Sud Javorník
Javornická 350
463 12 Jeřmanice
Informace na tel.: 488 570 520, 488 570 530
Restaurace (rezervace míst): 488 570 531
Penzion (rezervace ubytování): 488 570 530
Oficiální web: www.areal-obrisud.cz
Email: info@arealobrisud.cz
Zdroje: Text: Internetová encyklopedie Wikipedie; Oficiální stránky Všesportovního areálu Obří sud Javorník; Stránky penzionu Ubytování Rašovka; Kniha Příběhy lužických rozhleden - autoři: M.Řeháček, J.Pikous, P.Kurtin - nakl. Epicentrum Liberec 2012; Vzpomínky obyvatel Javorníku u Dlouhých mostů 2014; Foto: Martin Kadaník (© Smidlib 2014); Historické foto: Internet (neznámý autor), Reprofoto Příběhy lužických rozhleden - autor: J.Pikous - nakl. Epicentrum Liberec 2012

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.