Datum: 22.7.2017

Při najetí myši na obrázek se zobrazí konkrétní popisek.
Klikněte na obrázek pro zobrazení v originální velikosti.

Holice v Čechách
a okolí

Dobrý den, po čase je tu nový tip na výlet a toulání. Tentokrát se podíváme do jednoho malebného městečka ve východních Čechách na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje. Městečka, kde se narodil světoznámý cestovatel, lékař, vědec a spisovatel v jedné osobě MUDr. Emil Holub či kde se každoročně koná mezinárodní setkání radioamatérů. Ano, vítejte v Holicích.

Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Holicích. Datum: 12.8.2011.
Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Holicích

Městečko Holice se nachází na hlavní křižovatce hlavního silničního tahu I/35 z Hradce Králové do Svitav a trase z Pardubic do Rychnova nad Kněžnou. Městem prochází také železniční trať Chrudim - Borohrádek. Autobusové nádraží s dálkovými spoji je samozřejmostí. Počet obyvatel dosahuje sedmi tisíc. Holice jsou městem s průmyslově-zemědělským charakterem. V okolí Holic se nachází četné rovinaté lesy, které jsou oblíbeným cílem nejen obyvatel i návštěvníků města. Jsou protkány mnoha cestami, které jsou vhodné i k cykloturistice.

Hluboké rovinaté lesy v okolí Holic - les nedaleko obce Veliny. Datum: 12.8.2011.   Hluboké rovinaté lesy v okolí Holic - les nedaleko Horního Jelení. Datum: 13.8.2011.
Hluboké rovinaté lesy v okolí Holic

Městem prochází dvě turistické trasy. Modrá vede z Horního Jelení na Suté Břehy - písník, chatový tábor, řeka Orlice, žlutá pak začíná u Holického nádraží a krásnými lesy vede přes Suté Břehy do Třebechovic pod Orebem.

Cyklostezka mezi Holicemi a obcí Ostřetín. Datum: 12.8.2011.
Cyklostezka mezi Holicemi a obcí Ostřetín

Něco z historie:

První zmíňka o Holicích se datuje rokem 1336, kdy byla lánová ves Ekleinsdorfj součástí Chvojnovského panství, které náleželo Janu Lucemburskému. Od poloviny 14. století patřila ves Šternberkům. Na konci patnáctého století (1493) se osada stává městečkem a získává právo vařit pivo. Roku 1643 během Třicetileté války vypálila městečko švédská vojska. Při jednom z dalších požárů lehl popelem i pivovar s mlýnem. Roku 1758 došlo k dalšímu vypálení, tentokrát pruskými vojsky.

V roce 1875 vznikl místní Sbor dobrovolných hasičů a roku 1899 trať Borohrádek - Chrudim. V první polovině 20. století bylo sídlo známé obuvnickým průmyslem. Holice měli nejprve dvě dřevěné budovy radnice, které ale obě lehly popelem. Nakonec byla v roce 1824 postavena kamenná radnice. Svým charakteristickým vzhledem byla dominatnou rozlehlého náměstí.

Nejvíce město utrpělo ve válečných letech 1939-1945. Konec druhé SV se poté navěky historicky zapsal do dějin města. Sílící odpor proti nacistickým okupantům a svobodné výzvy pražského rozhlasu odstartovaly ozbrojené povstání občanů města včetně partyzánských oddílů z okolí. Boje s nenáviděným nepřítelem probíhaly dva dny (5. a 6.května 1945), třetí den pak zůstalo po boji 58 mrtvých, velký počet raněných, vybomardované domy a také vypálená radnice. Na památku těchto obětí stojí na místním hřbitově památník od akademického sochaře Josefa Malejovského.

Historická fotografie města Holic.
Historická fotografie města Holic

Současnost města:

Dnešní Holice tvoří centrum východní části bývalého Pardubického okresu. Leží v nadmořské výšce 249 metrů. Město má 7 částí: Holice, Staré Holice, Podhráz a menší části Podlesí, Kamenec, Koudelka a Roveňsko. Zvláštností města je, že neleží při žádném větším toku. Městem pouze protéká malý Ředický potok.

Dominantou města je náměstí Tomáše Garrigua Masaryka s parkem, kašnou a mohutným kamenným křížem z roku 1803. Zajímavými stavbami a památkami jsou např. budova městského úřadu, památník a africké muzeum Dr. Emila Holuba, budova sokolovny, kaplička zasvěcená Janu Nepomuckému, socha sv. Jana Nepomuckého v Podhrázi, židovský hřbitov či barokní farní kostel sv. Martina.

Město disponuje potřebnými úřady, MŠ a ZŠ, poliklinikou, policejní a hasičskou stanicí. Působí zde Gymnázium Dr. Emila Holuba.

Do rámce sportovního dění ve městě patří mnoho sportovních klubů a aktivit - motorismus, basketbal, horolezectví, fotbal, hokej, cyklistika, tenis, volejbal, florbal, atletika, tenis či taneční. V rámci různých spolků je potřeba nejprve uvést především místní Radioklub OK1KHL, který každoročně pořádá tradiční Mezinárodní setkání radioamatérů a jeho další aktivity jsou mimořádně rozsáhlé. Dalšími spolky jsou: Místní dechový orchestr při Kulturním domu Holice, jazzová kapela JG Dix, holická pobočka svazu Českých včelařů nebo místní myslivecký spolek.

Mezi významné rodáky a osobnosti města se řadí cestovatel, spisovatel, badatel a lékař Dr. Emil Holub (1847 - 1902), divadelní, filmový a televizní herec a režisér Jan Kačer (*1936), Československý letec v RAF Václav Baumann (1918-1989), výtvarník, malíř, grafik a keramik Mgr. František Juračka (*1953) nebo významný český sochař, grafik, malíř a kreslíř Karel Malich (*1924).

Kostel sv. Martina:

K jedné z hlavních dominant Holic a k jeho pozoruhodným objektům určitě patří kostel sv. Martina. První zmínka o místním dřevěném kostelu se datuje rokem 1349.
Barokní kamenný kostel byl postaven v letech 1736 - 1739 podle plánů dvorního stavitele Tomáše Haffeneckera. V následujících dvou stoletích byl chrám různě zvelebován, v osmdesatých letech minulého století byla provedena další rekonstrukce kopule a fasády. Nepřehlédnutelná je vnitřní výzdoba, především hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše, a kamenná i cínová křtitelnice ze 16. století.

Kostel sv. Martina v Holicích.
Kostel sv. Martina v Holicích

Sokolovna:

Budova Holické sokolovny je postavena zajímavým stavebním stylem. O stavbě sokolovny začala místní sokolská obec uvažovat již v roce 1905 nákupem pozemků. Objekt byl vystavěn podle návrhů a plánů architekta Otakara Novotného. Základní kámen stavby byl položen v srpnu 1912, slavnostní otevření se pak konalo při župním sokolském sletu v srpnu 1913. Z počátku sloužila budova nejen pro sokol, ale i jako kulturně-společenské středisko. Dnes slouží výhradně tělovýchově a sportu pro místní školy a kluby.

Sokolovna v Holicích.
Sokolovna v Holicích

Automotoklub:

První motokrosový závod s názvem "O štít města Holic" se konal již 30.září 1951. To, že se z přírodní kotlinky v blízkosti města jednou stane závodiště světové úrovně asi žádný z funkcionářů Automotoklubu Holice netušil. Nejprve se zde v roce 1956 uskutečnily oblastní závody, o dva roky později už mistrovství republiky a jak postupně zahraničních účastníků přibývalo, uskutečnilo se zde v roce 1963 první holické motokrosové mistrovství světa. Vavříny vítězů v "Poběžovické kotlině" získávaly a dodnes získávají nejslavnější jezdci v historii tohoto sportu.

Automotoklub Holice.
Automotoklub Holice

Autokempink:

V roce 1961 si členové Automotoklubu Holice povšimli překrásného prostředí v okolí rybníka Hluboký, který se nachází asi 2,5 km severně od Holic směrem na Hradec Králové. V několika málo letech tu vznikl mezinárodně vyhledávaný areál autokempinku z celoročním provozem. Návštěvníkům tu jsou k dispozici vybavené chaty, obytné "sudy", prostranství pro stanování a karavany, sociální zařízení, kavárna, restaurace, prodejna a herny. To vše v lesích u krásného rozlehlého rybníka s písečnou pláží, brouzdalištěm, tobogánem, volejbalovým hřištěm a minigolfem.

Autokemp Hluboký u Holic.   Autokemp Hluboký u Holic - obytné sudy.
Autokempink Hluboký u Holic

Radioklub OK1KHL:

Jeden z nejznámějších radioklubů nejen v Česku má v současnosti čtyři zájmové sekce s více než 40 členy. Aktivity klubu jsou opravdu velké, soustředí se především na amatérské vysílání. Pod volacím znakem OL5T se místní závodní tým umísťuje mezi prvními třemi českými kolektivními stanicemi v mezinárodních soutěžích. Pravidelně pořádá semináře k radioamatérským zkouškám, zajišťuje ozvučení akcí pro různé organizace. Nejznámější a nejdůležitější aktivitou radioklubu jsou každoroční mezinárodní setkání radioamaterů a uživatelů stanic GB.

Setkání Radioklubu Holice.
Setkání Radioklubu Holice

Muzeum Dr. Emila Holuba:

Dr. Emil Holub je nejslavnějším rodákem města Holic. Narodil se 7.10.1847. Navštěvoval školy v Holicích, v Pátku nad Ohří, v Praze a v Žatci. V roce 1872 ukončil studia lékařství na Karlově univerzitě.
Čtyři měsíce po promoci se vypravil na první cestu do jižní Afriky. Z Kapského Města uskutečnil tři výpravy do nitra tohoto kontinentu. Shromáždil rozsáhlý soubor přírodovědných sbírek a etnografický materiál. V roce 1879 se vrátil do Evropy, kde se mu dostalo četných ocenění.
Ve vídeňské Rotundě se seznámil s Růženou Hofovou a 2.11.1883 se s ní oženil. O dvacet dní později spolu s ní a šesti průvodci odjíždí na druhou cestu do jižní Afriky. Jeho cílem bylo projít až do Egypta. Výpravu od počátku stíhala řada nepříjemností. Za řekou Zambezi byl tábor přepaden výbojnými Mašukulumby, nenahraditelně zničeno vybavení a cenné sbírky. Byly i oběti na životech.
Zbytek výpravy se vrací v září 1887 zpět do vlasti. V celé západní Evropě i v USA se Holubovi dostává četných uznání. Praha však nedokázala nalézt umístění pro jeho sbírky a roztrpčený cestovatel se uchyluje do Vídně. Odtud udržuje kontakty s celým světem, absolvuje přednášky, vydává odborné spisy, píše do novin a časopisů.
Sužují ho však následky tropických nemocí a Dr. Emil Holub umírá 21. února 1902 ve věku 55 let. Pochován je na čestném oddělení vídeňského ústředního hřbitova. Jeho manželka Růžena zemřela 28.9.1958 v 93 letech.
Město na svého velkého rodáka nikdy nezapomnělo. Již při návštěvě v roce 1880 byl jmenován čestným občanem, neméně vřelé bylo jeho přijetí v roce 1889. V říjnu roku 1909 byla na jeho rodném domě - městské radnici - instalována pamětní deska akademického sochaře Jana Štursy. V říjnu 1947 proběhly vzpomínkové oslavy 100.výročí jeho narození. Cestovatelův pomník, dílo akademického sochaře Jindřicha Soukupa, byl odhalen v roce 1949. Památník Dr. Emila Holuba - Africké muzeum - se stal od svého otevření v roce 1964 nejen významnou pamětihodností města, ale také velmi navštěvovaným objektem cestovního ruchu.

Dr. Emil Holub.   Památník Dr. Emila Holuba v Holicích.
Dr. Emil Holub a jeho památník s muzeem v Holicích

Okolí Holic:

- Okolí Holic je, jak už bylo řečeno, bohaté na hluboké rovinnaté lesy, které nabízí možnost turistiky i cykloturistiky.

- Dále naleznete v okolí mnoho rybníků: Popsaný Hluboký rybník s autokempem, dále největší rybník holicka Ředický, v přírodní rezervaci Žernov, asi 4 km SZ od města naleznete rybníky Mordýř, Smilek a Šmatlán.

- V rámci neprobádané historie, která dodnes není nikterak známa je tvrz Hradce (dostupná po modré TZ 4.5 km z vlakového nádr. v Holicích). Jde o zbytky starých valů a příkopů, které pravděpodobně měli chránit tvrz na západním cípu návrší Na Hradcích. Východně od tvrze stávala ves, po které jsou zde ještě dnes viditelné propadliny po bývalých objektech.

- K návštěvě určitě doporučuji také městečko Horní Jelení a Borohrádek. Samozřejmě nelze vynechat ani město Vysoké Mýto a krajská města Pardubice a Hradec Králové.

- Pro ty, kteří rádi navštěvují zámecká sídla se určitě bude líbit zámek Častolovice (17 km od Holic), kde naleznete také rozsáhlý zámecký park s malou ZOO a oborou s bílými daňky a jeleny. Dále v těsné blízkosti častolovického zámku můžete navštívit Nový zámek v Kostelci nad Orlicí a zámek v Doudlebách nad Orlicí.

- Za návštěvu také stojí dřevěný novobarokní soubor kostela sv. Mikuláše, zvonice a márnice z 18.století (1752) v obci Veliny.

Odkazy:

Fotogalerie k článku
Mapa Holic a okolí
Památník a muzeum Dr. Emila Holuba
Radioklub OK1KHL Holice
Automotoklub Holice a Autocamping Hluboký

Kontakty:

Městský úřad Holice:

Město Holice
Holubova 1, 534 01 Holice
Telefon: 466 741 211
Email:holice@mestoholice.cz
Oficiální stránky města Holice
Zdroje: Oficiální stránky města Holice; Internetová encyklopedie Wikipedia; Muzeum dr.Emila Holuba; Radioklub OK1KHL Holice; www.automotoklub-holice.cz. Fotografie: Martin Kadaník (© Smidlib 2011); Muzeum dr.Emila Holuba; www.automotoklub-holice.cz; Oficiální stránky města Holice; Autocamping Hluboký.

ZPĚT NAHORU

© 2009-2021 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.